satansim
عشق - نفرت -شعر -جملات قصار-و ....

                        

..........................................................................................................................................................

 موشولینا کوشن؟

..........................................................................................................................................................
پروداکشن ساسي همه جا گشت
پس گوش بده بم هه هه
ساسي مانکن سال 88

ميرم دم جا لباسيم و لباسام و ميپوشم
کجا رفتن بگو کجا موندن بگو موشول اينا کوشن
بپوش لباساي آبي تو من آبي نمي پوشم
مگه اختراع شيش و هشتيم که ورژن بالاترم رو نميفروشم

تو که آخ تو که تلخي بگو با چي خودنت
تو که ويزا نداشتي چه جوري کرواسي بردنت
بردنت پختنت شکلاتي شد تنت
مردشورت رو ببرن با اين ساسي گفتنت

آوووو ساسي مانکن

شر من دم اگه که رفتم از دستتون آره اين ساسي مانکن
آخه جاي واکسن روي *****
دکمهات هم که دم و دقه بازن
الو سلام ساسي خوبي من فرنوشم
فا نميدوني موشول اينا کوشن

واي سيا ميا شدي
تو که سيا ميا نبودي
موشي کجا رفتي سمت عربستان سعودي
و و ساسي مانکن بيا وو ساسي مانکن بيا

تو بودي که من و فس کردي
بعد لبات پروتز کردي
بگو بينم حال ميده ول گردي
دافي پاک کن اون شماره که سيو کردي

موشول اينا کوجا ان
دنبال دامن کوتاه ان
کاري نکنيد که مجبور شم
بگم موشول اينا کوشن
واي
موشول اينا کوشن بيا
شيش و هشتين کيا

اسپين بيا
ببين دختر خانوم 68 تي
خوب رفتي چرا دوباره برگشتي
ديدي طرف ما فراوون مايست و
آره اشکان هم که همه جوره پايست و
واسه باري منو ديدي و تو عشق کردي
واي واسه جلب توجه مش کردي
انقدر راه نرو و تو همه چي دخالت کن
خانوم بدو برو حجابت رو رعايت کن
آها

تو حميرا دوست داري و من عاشق صداي گوگوشم
ميخوام برم به مايکل جکسن آهنگ هاي بندري بفروشم
چرا شنبه ها و يک شنبه ها اون من و ميبره و ميگه جوجوشم
تو که نميدوني ميدوني باباي کوپه گين*** پ کوشن

تو که آخ تو که تلخي بگو با چي خودنت
تو که ويزا نداشتي چه جوري کرواسي بردنت
بردنت پختنت شکلاتي شد تنت
مردشورت رو ببرن با اين ساسي گفتنت

پدر پسر عموي نا تني پدرت قراره بياد خونتون بت انگليسي ياد بده
يه زحمتي بکش و خارجکي نشو و فارسي صحبت کن و تو به ما اين تريپي فاز بده

آخه موهاي خودش ريسه و سيژه
بيرون هم تنهايي ميره گم ميشه

بابا اين که جزو کار هاي جزئيشه
تا بياد خودشو دکون بده صبح ميشه
آها

موشول اينا کوجا ان
دنبال دامن کوتاه ان
کاري نکنيد که مجبور شم
بگم موشول اينا کوشن
واي
موشول اينا کوشن بيا
شيش و هشتين کيا

شعرا دخي فکر ميکنه پديده است و
دوس دارم علشمس و

علي ول کن اين که سليت هست و
اسمش موشول ني منيژس و

اين ساسيه چه قده علاف
چرا چون که ندارم سانتافه
يا پرورش ندادم زرافه

فکر ميکنه محسن مخمل بافه

مهدي و عليش و من و اکبر
و آقاي دکتر مهرپرور
توصيه ميکنيم که بخوري وول کمتر

آقا پسر ميشه يه کم بري اونور تر
من اصا حرفاتو گوش نميدم تو باز ميگي
چه صداي خوبي داري
تو رو خدا راستي ميگي

آره جون من تورو خدا راست ميگي ساسي صدام خوبه

 ........................................................................................................................................................

 نیناش ناش


 ........................................................................................................................................................
آها
نینی نینی بکن نیناش ناش
بدو
ههه
ساسی مانکن پروداکشن
او ساسییییییییییییییییی حالا مانکن
بدو کمرت بلرزون
با رادین باند
حجی

آقایون خانوما یکیتون به من سریع بگه که این خانومه که با ما جوره
یه کمکی از ما دوره / موهاش طلایی و صاف و بوره / من عاشقشم و قبوله؟
آره آره آره قبوله

وااای / همونی که خیلی نایسه / عمرا سرکوچه وایسه / راه میره آسه آسه
بگو ببینم قبوله ؟
وااای وااای قبوله

حالا امیر مسعود
وای خاک عالم دیدی / چشاشو دیدی و پسندیدی / دیدی به تو گفتم که چقد
رنگ چشاش توپه / خوشگل و با تیریپه / سوژه واسه ی کلیپه / عطر تنش کشته منو / ادکلنش جوپه

ای وای که چشاش مانکنو کشتش // قربونش برم که فقط با خودم میگذره خوش بهش
ناخونای مصنوعیشم اصله / بدجوری به دل من وصله

با اون قیافه خوب زیباش ناش / حالا بدو بکن نیناش ناش
چی شده ؟/ کسی نیگا نیگا کرده تو رو / برم بکنم ادبش /دکتره / برم دم مطبش / قلدره / بزنم تو دهنش

هاا بزن زنگو / بگو ببینم خانوم میشناسی ارژنگو / بین غذاها چطور دوست داری خرچنگو / آخ میخوام فقط واسه من بپوشی لباسای شب تنگو

آها

مبین
لیدیز اند جنتلمن یکیتون به من سریع بگه که این خانومه که با ما جوره
یه نموره از ما دوره / دامن کوتاش ایجوره / چی می گی چی می گی قبوله ؟
آره آره آره قبوله

وای وای وای همونی که خیلی نایسه / عمرا سرکوچه وایسه / راه میره آسه آسه شما چی میگید قبوله ؟
وااای وااای قبوله

وای خاک عالم دیدی / چشاشو دیدی و پسندیدی / دیدی به تو گفتم که چقد
رنگ چشاش توپه / خوشگل و با تیریپه / سوژه واسه ی کلیپه / عطر تنش کشته منو / ادکلنش جوپه

پول ماشینو / دوتا خونه دراندشتو / پول چکای بی برگشتو بدم و بزنی تو رگ و یه آب روش / به من تو می کنی یه بار گوش ؟ / آقا یه بار بوش

زنگ و زد و گفت این خانومه که خیلی دلبره / از جنیفر لوپزه ما بهتره
نیناش ناشم بلده

وای اگه لباشو به من نده دلم ریش میشه / خانوم این آقا پسره کیت میشه ؟
بیا پیش ما بشین و پادشاه این منطقه خواستت / تو یه ملکه فوق العاده ای میگیرم دنیا رو واست

آها

وای خاک عالم دیدی / چشاشو دیدی و پسندیدی / دیدی به تو گفتم که چقد
رنگ چشاش توپه / خوشگل و با تیریپه / سوژه واسه ی کلیپه / عطر تنش کشته منو / ادکلنش جوپه

آقایون خانوما یکیتون به من زودی بگه که این دخیه که تنگه مانتوش / صورتیه رنگ پالتوش / چجوریه رقص تونگوش ؟
ل ل ل ل لباش چطور سرخه ؟ / واسه فروش که نداره غرفه ؟ / مریض میشه نمیکنه سرفه / دم و دقیقه تو زمینه گلفه

ساسی مانکن پروداکشن
رادو رکوردز

 ........................................................................................................................................................

گوشواره

 ........................................................................................................................................................


بیا برگرد جون من انقده اطفاری نشو
به جز مانکن با کسی نرو و با كسي تو همبازی نشو
گوش کن کوچولو
ساسی مانکن می خوان ، ساسی مانکنم میاد
امیر مسعود با علیشمسم میاد
بیا برگرد جون من انقده اطفاری نشو
به جز مانکن با کسی نرو و با كسي تو همبازی نشو
وقتی منو بوس می کنه و دوتا چشماشو می بنده
قربون اون لباش برم که دم به دیقه می خنده
حالا موهاتو بریز رو دوشت چند روزه نیستی کوشت
قلبمو بردی نوش جونت ولی جون من بدو و گوشواره هاتو یالا بذار تو گوشت
بوس می کنم از لبش من که از مربای تمشکم
خوشمزه تره و دمش گرم
حالا .......... برقص دوس داره با تو
بمونه و یواشکی در بیاره اون گوشواره هاتو
حالا بالا بالا شیش و هشتیاش بیان وسط سریع
اگه اینو دوست ندارید بریم تو فاز بندری
حالا همگی بیان وسطه وسط
ببینم جسد مسد دخترا رو
بکنید قفل درا رو
بیارش اون دختر خالتو
عه جا نذاری گوشوارتو
جا بذاری میرم و می کنم گوشای دوستای پتیارتو ، آها
هستی بلا بلا بلا بلا بلا بلا
واسه تو می خرم طلا ملا
ادا مدا اصلا نداری میشم حتما فدات
خودتو نکن لوس بدو لپمو بکن بوس
دافای مو بلوند خیلی بهترن از مو مشکیا
پیش اینا با بنزم پیش مشکیا من با پرشیا
ویلا تو فشن بخوای برات می خرم کنسرت ساسی می برم
از رو برج میلاد می پرم فقط با تو می مونم و واسه ی تو من گوشواره هامو می خرم
بیا اینجا که موزیک خوراکه دنسه
پسرا تو بغل دافای با نمک و سبزه
به چه دختری اسمت پارمیداهه یا مهنازه
جنس گوشوارت چیه بدلی یا که الماسه؟
آخ ، بیا برگرد جون من انقده اطفاری نشو
جز علیشمس با کسی نرو و تو همبازی نشو
وقتی منو بوس می کنه و دوتا چشماشو می بنده
قربون اون لباش برم که دم به دیقه می خنده
حالا موهاتو بریز رو دوشت چند روزه نیستی کوشت
قلبمو بردی نوش جونت ولی جون من بدو و گوشواره هاتو یالا بذار تو گوشت
گوش کردی کوچولو؟

 ........................................................................................................................................................

پاستوريزه


 ........................................................................................................................................................

ساسی مانکن اوه اوه حسین مخته ، فرییید
یه ساسی مانکن پروداکشن
الهی که من قربونت خنده هاش بشم بگید ایشالا ، ایشالا
هرکی می بینت الهی بمیره اگه سریع نگه ماشالا ، ماشالا
چشاتو رو غریبه بستی خونواده دار که هستی
آفتاب و مهتاب ندیدی انقد تو خونتون نشستی
آرزوم اینه که یه بار تو خیابون دستای منو تو بگیری
آرایش که اصلا نمی کنی سلاریومم نمیری
بابا خط چشی رژ لبی چیزی نداری تو کیفت
اشکال نداره همینجوری دافا رو می ذاری تو جیبت
هیچکی ندیده تو رو همه شب و روزو واسه دیدن تو بیدارن
لباساتم تلفنی سفارش میدی الان واست میارن
آها ........... می خوام همه بدونن که تویی عروس جدید خاندان مانکن
آرزوم اینه که یه بار تو خیابون دستای منو تو بگیری
آرایش که اصلا نمی کنی سلاریومم نمیری
بمون با من نرو با اون پسره که پرشیا داره
قایم موشک بازی می کنیم جر می زنه چش نمی ذاره
به به چه خانم دکتری خورد به پستم
می تونم اسمتو بپرسم
چشاتو ببر و قایم کن
تا پسرا نیان و بدزدن
ساعت شیش و نیم عصر که میشه میگی که برم دیره
به جای شمال و مهمونی این کلاس زبان میره
حالا به جز من کی هستش که نرنجی از دستش
دوست نداری که فقط با من بیای بریم گردش؟، آره
الهی که من قربونت خنده هاش بشم بگید ایشالا ، ایشالا
هرکی می بینت الهی بمیره اگه سریع نگه ماشالا ، ماشالا
چشاتو رو غریبه بستی خونواده دار که هستی
آفتاب و مهتاب ندیدی انقد تو خونتون نشستی
بدجوری های کلاسه ، آره او یه
فوق العاده خوش لباسه ، آره توی
هرجایی که باشی با ماشین نباشی با ماشین بی ماشین بی نقصی
ولی حیف که نمی رقصی
دوتا پاتو بریدن که همش یه گوشه گرفتی نشستی؟
نگو عشقتو فرید ندید
دوست دارم عجیب غریب
شدیده شدید کیس می
آها یادم نبود که تو اهل کارای صحنه دار نیستی
الهی که من قربونت خنده هاش بشم بگید ایشالا ، ایشالا
هرکی می بینت الهی بمیره اگه سریع نگه ماشالا ، ماشالا
چشاتو رو غریبه بستی خونواده دار که هستی
آفتاب و مهتاب ندیدی انقد تو خونتون نشستی
آرزوم اینه که یه بار تو خیابون دستای منو تو بگیری
آرایش که اصلا نمی کنی سلاریومم نمیری

 

 

            
پنج شنبه 8 ارديبهشت 1390برچسب:, :: 20:49
negar

صفحه قبل 1 صفحه بعد

درباره وبلاگ


به وبلاگ من خوش آمدید. امیدوارم از مطالب لذت ببرید. حتما نظر بدید .
آخرین مطالب
نويسندگان
موضوعات
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان satansim و آدرس satansim.LoxBlog.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.
نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید
آمار وب سایت:
 

بازدید امروز : 162
بازدید دیروز : 312
بازدید هفته : 162
بازدید ماه : 6398
بازدید کل : 611136
تعداد مطالب : 96
تعداد نظرات : 101
تعداد آنلاین : 2Alternative content


*
*
*
*
*
*
*

تعبیر خواب آنلاین

برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

كد آهنگ

كد موسيقی

< mowex54y05u74xezyds6.bmp

Britney Spears - I Wanna Go
مرجع کد آهنگ : paeez-20


Top Blog
وبلاگ برتر در تاپ بلاگر